Velké srovnání ceny za 1 kWh – topení dřevem, elektřinou a plynem

Podívejte se na odborné srovnání ceny za 1 kWh při topení kamny (dřevem), elektřinou a plynem. Ve spolupráci s odborníky jsme pro vás připravili kvalifikované srovnání nákladů. V článku naleznete také ilustrační příklad výpočtu ceny energie. Dále se v tomto článku se detailněji zaměříme na vytápění kusovým dřevem (dřevní biomasou) a dozvíte se více informací o výhřevnosti dřeva.

Využití dřeva jako obnovitelného zdroje

Připomenu, že mluvíme-li o dřevu jako o palivu, je řeč o obnovitelném zdroji energie a zároveň o unikátním akumulátoru této přírodní síly. Nevěříte? Po desítky či stovky let se v dřevní hmotě stromů ukládala energie, kterou jim předávaly slunce, voda a vzduch. A ještě mnoho let po poražení stromu lze energii z této „baterie“ spalováním uvolnit a využít. Kolik jí pro svoji potřebu získáme, to záleží na správném skladování dřevní hmoty, na efektivitě procesu spalování a pochopitelně i na účinnosti topení samotného.

Zdroj, který je šetrný k životnímu prostředí

Použijeme-li dobře uskladněné dřevo ideálně s vlhkostí v rozmezí 12–20 % (viz tabulka porovnání energetické a dřevařské vlhkosti dřeva), které v moderních kamnech spálíme při teplotách mezi 800–1000°C, a vyrobenou energii pak „uskladníme“ v akumulační hmotě kamen, můžeme mluvit o zdroji šetrném k životnímu prostředí, který je dostupný finančně i fyzicky. A to bez ohledu na houpající se a nejisté ceny energií získávaných z fosilních paliv. Šťastní majitelé akumulačních kamen a krbů vědí, o čem mluvím.

Výhody akumulačních kamen:

  • Komfort přikládání jednou až dvakrát denně
  • Překvapivě nízká spotřeba dřeva
  • Blahodárné účinky zdravého sálavého tepla na lidský organismus
  • Minimální nároky na údržbu
  • Dobrý pocit z ekologického způsobu vytápění

To vše umocněno vědomím osobní nezávislosti a svobody jsou argumenty, činící z tohoto typu lokálních topidel „těžké váhy“ v souboji energetických zdrojů. Z výše popsaných benefitů vytápění akumulačními lokálními topidly spalujícími dřevní kusovou biomasu bývá dnes snad nejvíce diskutována dostupnost paliva a jeho přijatelné ceny.

Máme u nás dost dřeva? Máme se bát o české lesy v souvislosti s topením v kamnech?

Realita je taková, že z celkového objemu ročně vytěžené dřevní biomasy se pro vytápění obvykle využije pouze cca 10 %. Jde navíc o dřevo, které se z důvodu horší kvality nehodí na nic jiného a je z pohledu dřevozpracujícího průmyslu odpadem. Tento trend je dlouhodobý a kůrovcová kalamita znamenala pouze obměnu převažujícího typu paliva – dříve více využívané tvrdé dřevo bylo nahrazeno měkkým kůrovcovým dřevem smrkovým. Mohli bychom se tedy spokojit s konstatováním, že dřeva je dost, a nepřemýšlet dále nad šetrnými způsoby topení. Krátkozraká řešení se ale obecně nevyplácí a kdo z vás se někdy staral o kousek lesa, ten ví, jak cennou komoditou dřevo vlastně je.

V 1 kg dřevní hmoty s energetickou vlhkostí 12–20 % je uložena energie 4 kWh

V 1 kg dřevní hmoty s energetickou vlhkostí v rozmezí 12–20 %, bez ohledu na to, zda jde o tvrdé či měkké dřevo, je uložena energie 4 kWh. Účinnost spalování moderních kamnových ohnišť typu Umwelt Plus je více než 80 %. Vyjdeme-li tedy z této spodní hranice hodnot účinnosti, zjistíme jednoduchým výpočtem, že z 1 kg dřeva lze při hospodárném a účinném provozu získat v kamnech energii 3,2 kWh (4 × 0,8 = 3,2). V reálném provozu je to většinou i více.

Při výpočtu ceny vytápění, tedy ceny za 1 kWh energie, kterou pak můžeme porovnávat s ostatními energetickými zdroji, bychom při vytápění v kamnech měli pracovat s cenou za 1 kg paliva připraveného pro topení. Je to proto, že dávka na jedno přiložení se u kamen počítá dle hmotnosti paliva, a nikoli podle ceny za 1 PRSM (sypaný prostorový metr dřeva). Přepočet pro přibližnou aktuální cenu za 1 kg vyschlého a zpracovaného měkkého či tvrdého dřeva uvádí tabulka:

Výpočet ceny 1 kWh energie 

Máme-li k dispozici reálnou cenu za 1 kg dřeva, které je připraveno tak, že s ním lze účinně (účinnost více než 80 %) a ekologicky (správně nadimenzovaná kamna dle směrnice ekodesign nebo dle normy ČSN EN 15544) topit, můžeme jednoduše zjistit cenu 1 kWh energie:

Cena za 1 kg vyschlého zpracovaného dřeva = 2,66, resp. 3,13 Kč / energie uvolněná při 80% účinnosti spalování z 1 kg dřeva = 3,2 kWh.

Výsledek pak lze snadno porovnat s aktuální cenou 1 kWh u běžných energetických zdrojů, tedy plynu a elektřiny (viz tabulka srovnání ceny za 1 kWh vytápění).

Ilustrační příklad:

Představme si situaci, že těžkými akumulačními kamny vytápíme prostor, který má tepelnou ztrátu 5,3 kW a nachází se v nadmořské výšce 635 m n.m. To může být třeba jen jedna velká místnost starého, špatně zaizolovaného domu, anebo také klidně celý moderní dům postavený v tzv. nízkoenergetickém standardu.

Protože jde o těžká akumulační kamna, je doba akumulace stanovena na 12 hodin, účinnost spalování našeho topidla je 83 %. Do kamen tedy přikládáme 1× za 12 hodin, ovšem pouze za předpokladu, že je venkovní teplota –11°C. Pokud je venku tepleji, logicky se prodlužuje perioda přikládacího intervalu a v kamnech pak při obvyklých zimních teplotách topíme třeba jen 1× za 24 hodin.

Vzhledem k uvedené účinnosti vkládáme do ohniště max. dávku paliva 19 kg, což představuje 19 polínek. K provozu kamen nepotřebujeme žádný další energetický zdroj. Životnost topidla je 50 a více let, což můžeme ovlivnit jednoduchou pravidelnou péčí a hlavně provozováním zdroje dle návodu výrobce/kamnáře.

Odhadovaná spotřeba paliva na průměrnou topnou sezónu je v tomto konkrétním případě, kdy je vytápěný prostor využíván k trvalému bydlení, necelých 3000 kg, což přibližně představuje náklady na topení ve výši 7500 Kč za topnou sezónu. Topíme přitom obnovitelným energetickým zdrojem s obsluhou 1× až 2× denně, topíme zdravým sálavým teplem, jsme nezávislí. Navíc máme dobrý pocit z toho, že využíváme topidlo pyšnící se minimálním faktorem neobnovitelné primární energie, které je ekologické, estetické a nanejvýše vhodné pro udržitelné výběrové hospodaření v českých lesích.

Zdroj: https://www.drevostavitel.cz/clanek/srovnani-ceny-za-1-kwh-topeni-kamny-elektrinou-a-plynem