Středně těžká kamna Horní Bečva

Název středně těžká kamna je asi trochu zavádějící, protože je jako zdroj ohně použita v tomto případě kovová krbová vložka Hoxter 37/50G na max. 6kg dřeva, takže název by mohl klidně být i ” Těžký akumulační krb”, ale to už je věc pohledu. Hranice mezi krbem a kamny je v dávce dřeva kolem 6kg. Pokud je vsázka dřeva do ohniště pod 6kg, tak to nazýváme zpravidla ” Krb “. Když je použito kovové ohniště a dávka dřeva je nad 6kg používáme zpravidla už název “Kamna”, ale vždy za tím ohništěm musí být zkonstruován výměník, nazývaný “tahový systém.” Když je váha ohniště a tahového systému pod 100Kg na 1kg dřeva v ohništi, tak se jedná pak o tzv. středně těžká kamna s dobou sálání kolem 8h -10hodin. Názvem “těžká kamna” s dobou sálání nad 12hodin, se pak označuje takové topidlo, kdy je váha tohoto celku nad 100kg na 1kg dřeva v ohništi. Tato ohniště jsou pak zhotovována už zpravidla na vsázku 6-20kg dřeva. Aby jsme dosáhli tohoto poměru vah celku ohniště + tahový systém ku vsázce dřeva, je už nutno zhotovit tato ohniště keramické ( šamotové). Za výstupem z tohoto ohniště musí být i delší keramická cesta pro kouř, než tento odejde do komína. Tato keramická tahová cesta slangově nazvaná “tahy” nebo “tahový systém” má za úkol doslova vysát z kouře přebytečné teplo do té míry, aby do komína vstupovaly spaliny jen tak teplé, aby nevznikal v komíně dehet a byl tak po celé délce komína překročený rosný bod spalin. Tenhle rosný bod, funkčnost a účinnost kamen se v současné době zjišťuje výpočtovým programem, do kterého se zadává spousta údajů, jako je velikost ohniště, jeho šířka, výška a hloubka a materiál ze kterého je sestrojeno. Dalšími vstupními údaji je účinná výška, průměr a materiál komína a délka +průměr a i ohyby v trase pro přisávání vzduchu. Zadává se rovněž nadmořská výška ve které je topidlo instalováno. Posledními údaji jsou data o kouřové cestě tedy o tahovém systému. Tyto tahy je nutno naplánovat tak, aby jsme vytvořili smysluplnou a funkční cestu od ohniště až ke komínu. Za ohništěm vzniká tzv. “Pád“, kdy kouř je z ohniště vedený dolů, kde dojde k převrácení a zavíření spalin a vyššímu usazení sazí. Pád je vedený často až pod úroveň dna ohniště a následně docela složitou a klikatou cestou jsou tyto tahy přivedeny ke komínu. Opět se tu zadává tvar tohoto tahového kanálu, tj šířka x výška případně průměr a délka toho kterého úseku.

My jsme jak je psáno výše, použili kovové ohniště Hoxter 37/50G na max. vsázku dřeva 6kg. Za ohniště jsme naplánovali a zhotovili tahový systém ze speciálních tvarovek KMS od fy. Ortner. Celek, ohniště a tahový systém nám vyšel s váhou 529kg, takže jsme se dostali s poměrem 529 : 6 a jsme pod hranicí 100 kg akumulační hmoty na 1kg dřeva, čili středně těžká kamna a proto ten úvodní název.. Ono svůj vliv na charakteristiku topidla, tedy délku sálání má i váha a materiál pláště topidla, ale to už by bylo zde na dlouhé povídání. Já se řídím váhou ohniště a tahového systému a podle toho pak zkonstruovaná topidla nazývám.

Co je KMS?

Tvarovky KMS jsou zhotoveny ze speciální velmi těžké a na vysoké teploty vypalované směsi, která má velkou vodivost tepla. Tyto vlastnosti tento materiál pak předurčují zejména tam, kde jsme limitováni prostorem pro topidlo, protože není potřeba takové délky tahového systému jako ze šamotu, aby jsme extrahovali z kouře přebytečné teplo. Velká váha těchto tvarovek na svůj malý objem pak přesto vytváří velkou ” baterii” pro teplo. Přesně tyto vlastnosti jsme potřebovali využít zde. Jde ovšem opravdu o materiál jedinečný a specifický s vynikajícími vlastnostmi, takže jeho cena je vyšší než u běžných šamotových prvků.