Kombinované topidlo Nebory

V nově postavené roubence jsme na přání majitelů zhotovili kachlový sporák s jednou troubou a kachlová kamna, vše spojené do jednoho celku.
Přáním p. majitele bylo v roubence mít kachlový sporák, zejména jak říkal “na placky” a naopak přáním p. majitelky bylo mít možnost pohlédnout do ohně.
Šel by tam postavit jenom sporák s proskleným přikládacím štítem a výkonným ohništěm druhu Umwelt, ale byl zde i požadavek, aby vznikla nějaká plocha, kterou by bylo možno využít jako ležení. Bylo již vymezené místo v podlahovém topení a i komín byl už postavený, avšak měl nevhodně umístěný sopouch.
Tyhle tři požadavky na sporák, na kterém se bude dát vařit, péct, mít možnost pohlédnout do ohně a vytvořit ležení, nás vlastně limitovaly, a to z důvodu naskládat to ve vhodné konstelaci do vymezeného prostoru.
Kdyby byl v již zhotovené podlahovce vymezený jiný prostor a byl jinak pozičně umístěný i komín, tak by byla možnost zhotovit jenom sporák s výkonným ohništěm, prosklenými dvířky a přepínáním proudu spalin namísto pod troubu do tzv. tahů a zhotovit tam ještě i ležení.
Bohužel v konstelaci již vymezeného místa a pozice komínu jsme tohle neuměli zhotovit.
Je vždy důležité, pokud má investor v plánu mít individuálně zhotovené topidlo na dřevo, svoje požadavky konzultovat s kamnářem už při projektu domu. Tehdy je vhodná chvíle naplánovat vše tak, aby to bylo proveditelné a nemusel se hledat nějaký kompromis.
Projektanti domů nejsou většinou zběhlí v problematice individuálního kamnářství. Pozici topidla a komínu navrhují v nějaké univerzální podobě, která však ne vždy vyhovuje při zhotovování topidla na míru.