Kamna v Hovězí u Vsetína

Obrátil se na nás zákazník, ve stupni hrubé stavby s požadavkem na těžká kachlová akumulační kamna v obci Hovězí u Vsetína, s topnou zdí do haly se schodištěm a i s temperováním ložnice v patře nad kamny pomocí hypokaustu. Dořešili jsme pozici kamen v interiéru a nasledně na to i kapacitu a pozici přívodu vzduchu a pozici klapky automatické regulace hoření a i vhodnou pozici sopouchu na komíně. Tyhle dohodnuté pozice byly následně zákazníkem realizovány při přípravě místa pro stavbu kamen. Následoval hrubý propočet potřebného výkonu ohniště a tím i jeho velikosti. Zákazník si poté vybral kachle ze sortimentu fy.MK Profi v glazování Starohnědá a vzhled prosklení ohniště. Tím jsme dostali potřebné podklady k návrhu žádaného vzhledu a postupně vznikal hrubý náhled kamen, který byl se zákazníkem průběžně konzultován.

Poté byly vstupní údaje o ohništi, účinné výšce komínu, jeho průměru, délce a kapacitě sání vzduchu z exteriéru, nadmořské výšce stavby a navržené trase akumulačního tahového systému zadány do tzv. Rakouského výpočtového programu, který nám navrhnul optimální rozměry průduchů v tahovém systému a vypočetl účinnost, a emise vznikajícího topidla. Výsledkem tohoto výpočtového procesu pak je Protokol o účinnosti a emisích, který nahrazuje typový štítek topidla a slouží jako základní podklad k následné revizi, a tím i kolaudaci stavby. Bez tohoto protokolu nesmí být udělena revize a bez revize není možná ani kolaudace novostavby.