Akumulační krb Bukovec

Jednoduchý, ale účelný akumulační krb v nejvýchodnější obci ČR v Bukovci. Srdce krbu tvoří osvědčená a odolná krbová vložka Hoxter 37/50. Za vložkou je ručně zhotovený krátký, ale masivní šamotový výměník, kterým prochází horké spaliny z vložky směrem do komínu. Účelem tohoto výměníku je absorbovat přebytečné teplo ze spalin a do komínu vypustit právě pouze tolik teplé spaliny, kolik je potřeba, aby byl vytvořený komínový tah. Tímto se velmi efektivně zvyšuje využití energie uložené ve dřevě a jejím ukládáním v šamotovém výměníku se snižuje i pracnost obsluhy krbu a snižuje se i množství spalovaného dřeva.

Tím, že je těleso krbu osazeno i masivní kovanou uzavíratelnou mřížkou nad sklem a ve spodní části krbu jsou osazeny tzv. větrací kachle, vzniká i možnost přejít na určitou vhodnou dobu na teplovzdušný provoz. Tohle, tato možnost přechodu z jednoho způsobu provozu na jiný, tedy z teplovzdušného na akumulační je ceněná vlastnost zejména v rekreačních objektech, které jsou během týdne nevyhřívány, nebo jenom slabě temperovány nějakým el. zdrojem. Při příchodu do objektu se nejdříve zvolí otevřením mřížky teplovzdušný provoz. Kovová vložka uvnitř obestavby se rychle prohřeje a začne generovat teplý vzduch, který přes mřížku okamžitě začne vyhřívat danou prostoru s krbem. Přebytečné teplo ze spalin je pak současně zachycováno ve výměníku za vložkou a tento se pozvolna začíná rozehřívat. Jakmile je teplota uvnitř vytápěné prostory už přijatelná, lze pozvolna v určitých krocích uzavírat nebo zcela zavřít otevřenou mřížku a následně už využívat pouze sálavé teplo již z celého prohřátého krbového tělesa a končí se i s přikládáním. Masiv krbového tělesa spolu s výměníkem je následně bez jakéhokoliv přikládání schopen sáláním udržovat teplo v prostoře po dobu cca 8hodin.