Akumulační kamna Frýdek

Akumulační kamna

Frýdek-Místek

Místo budoucích kamen
Místo budoucích kamen

Po obou březích Ostravice leží Frýdek-Místek, ve kterém žije zhruba 60 tisíc obyvatel. Leží na spojnici mezi Ostravou a Českým Těšínem. V nedávné době byla dokončena rekonstrukce historických náměstí a dále se investuje do zlepšení infrastruktury. Kousek za městem je vodní nádrž Olešná s aquaparkem. Ve městě sídlí mnoho firem, namátkou například výroba Marlenky. Okrajové části Frýdku-Místku se staly oblíbeným místem pro novostavby rodinných domů.

Do jednoho takového domu ve fázi hrubé stavby jsme byli pozváni na prodiskutování možnosti výstavby kamen.

Zadání

Majitelé chtěli tradiční kamna, která by jim vytopila obývák s jídelním koutem a kuchyní a dále přilehlou chodbu. Chtěli využít možnost mnohahodinové akumulace bez nutnosti neustále přikládat, jako je tomu u krbů. Kamna se měla stát dominantou domu. Jako plášť byla zvolena kombinace kachlů a bílených částí.

Provedení

Přízemí domu jsme převedli do počítačového modelu a začali budovat virtuální kamna. Z údajů jako je objem vytápěného prostoru, tepelná ztráta, požadovaná doba akumulace a dalších jsme vypočítali potřebný výkon topeniště, délku tahů a podobně. Vybrali jsme Biotopeniště od firmy Rath, protože nejlépe sedělo do našeho návrh svým výkonem a parametry.

Protože hrubá stavba již stála, byli jsme limitováni pozicí komína, jeho sopouchem a dále nosnou příčkou, která byla vedle komína. Kolem této, byť krátké, příčky jsme museli naskládat tahy a umístit topeniště tak, aby vše pokud možno zabíralo minimum prostoru.

Místo budoucích kamen
Hotová akumulační kamna

Vyzkoušeli jsme několik konceptů, které jsme konzultovali s majiteli a nakonec se dohodli na variantě, kdy topeniště bude vedle komínu, akumulační tahy budou obtáčet nosnou příčku a nakonec se nad topeništěm napojí do komínového sopouchu. Všechny záklopy, tedy vodorovné plochy nad částmi kamen, a rohy jsme navrhli do kachlů a spolu s majiteli vybrali barvu a vzor.

Výsledek

Akumulační kamna jsme vybavili automatickou regulací, která mimo jiné ukazuje i teplotu za topeništěm. Její hlavní funkcí je pomocí přivírání klapky centrálního přívodu vzduchu z venku regulovat proces hoření. Díky členitému systému tahů mají kamna osm čisticích kachlů, které vytváří pravidelnou kompozici. Vysoká kobka nad topeništěm kryje zaústění kamen do komína a spolu s plášťem kamen slouží jako sálavá plocha.

Jako každá správně nadimenzovaná akumulační kamna umožňují pohodlně vytápět příjemným sálavým teplem všechny prostory po mnoho hodin od přiložení.

Galerie