Akumulační kamna Sviadnov

Sviadnov

Obec Sviadnov se nachází v okrese Frýdek-Místek v Moravskoslezském kraji.

Provedení

Akumulační kamna
Akumulační kamna

Majitelé novostavby přišli s požadavekem na velká akumulační kamna s prostorným ležením a s dlouhou tepelnou setrvačností. Během konzultací jsme dospěli k finálnímu řešení konstrukce a vzhledu kamen, u kterých jsme vzhledem k jejich velkému rozměru do obestavby zakomponovali omítané a bílené šamotové plochy, čímž se stavba trochu opticky zmenšila.

Použité materiály:
– MK Profi kachle – lahvová zelená
– přikládací štít s přívodem vzduchu k hoření a k oplachu skla Hoxter 37/50
– individuálně navržené a ze šamotových bloků zhotovené ohniště třídy Umwelt Plus na maximální dávku dřeva 15 kg s předpokládanou akumulací 12 hodin při této 15 kg dávce a za venkovní teploty -15°C. Ohniště je dvouplášťové, s vytvořenými kanálky, kterými je vedený do ohniště v několika vrstvách vzduch k hoření. Dávkování vzduchu je řízeno regulací hoření Timpex 100
– regulace hoření Timpex 100 má za úkol dodávat do ohniště správnou dávku vzduchu pro hoření z exteriéru a na konci hoření tento vzduch zcela uzavřít, aby ohniště a tzv. tahy nebyly zpětně ochlazovány
– individuálně navržené a ze šamotových bloků zhotovené tzv. tahy o délce cca 7 metrů. Jde o masivní kouřovou cestu mezi ohništěm a komínem, která má za úkol odčerpat nadměrnou část tepla ze spalin a tohle teplo do sebe nasát. Vznikne tak jakási tepelná baterie, která spolu s bytelným ohništěm následně po mnoho hodin uvolňuje příjemné měkké sálavé teplo do vytápěného prostoru.

Zkušenosti majitelů po první topné sezóně:
– Po velkou část topné sezóny dělali zpravidla jeden zátop a to během dopoledne a kamna vydržela teplá následně po celý den až do večera a přes noc.
– Občas večer, zejména kvůli vnukům a vytvoření atmosféry, přidali do ohniště pár polínek, ale ani tak ne kvůli potřebě tepla, ale právě jenom kvůli přítomnosti ohně. (Tohle přiložení večer proběhlo tak, že stačilo prohrábnout ohniště, dát povel automatické regulaci, aby otevřela přívod vzduchu a vložit těch pár polínek do ohniště – polena vzplanula následně samozápalem.)
– Každodenní zatápění ráno bylo prováděno pomocí pevného podpalovače a třísek.
– Spotřeba dřeva za topnou sezonu byla zhruba mezi 3 až 4 m3.

Výsledek

Na výsledek se můžete podívat v galerii.

Galerie