Akumulační kamna Nižný Kelčov

Tato stavba byla jedna z mála, kterou jsme převzali po někom dalším. Zákazník měl s jiným kamnářem dohodnutou stavbu, byl i náčrt budoucího vzhledu a kachle a část materiálu už byly připraveny a navezeny na stavbě. Bohužel kamnář zemřel a zákazník tak zůstal s materiálem a nákresem vnějšího vzhledu. Zákazník tedy hledal někoho, kdo by kamna postavil, a to tradičním postupem.

Dohodli jsme se a našim úkolem bylo navrhnout vnitřní uspořádání tak, aby zůstal zachován vnější vzhled.

Kachle jsme spojovali tradičním postupem, tedy kamnářskou hlínou a skobováním. Kachle u zákazníka byly vyrobeny vpravdě lidově s výrazně přiznanou ruční prací a velmi volnou tolerancí. Míra nepřenosti byla dokonce vyšší než vyžaduje norma na kachle, ale zákazník byl spokojený přesně s takovýmito kachlemi.

V tomto ohledu byla zakázka jedinečná, neboť většinou zákaznici vyžadují kachle co nejpřesnější, pokud možno v tolerancích obkladaček řezaných strojem. Kachloví je však vždy ruční výroba u níž existuje určitá míra nepřesnosti, kterou ostatně zohledňuje ČSN norma k jejich výrobě.