Typy vytápění

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Typy vytápění

S energií uvolněnou spalováním v topidle lze nakládat různě. Podívejte se na nejběžnější způsoby.

Vytápění teplovzdušné

Horké spaliny procházejí vrchem krbové vložky skrz kouřovod do komína a ohřívají vzduch okolo krbové vložky a kouřovodu. Vznikne oběh vzduchu, kdy ohřátý vzduch stoupá krbovou obestavbou nahoru a je vytlačován skrz větrací otvor do místnosti, zatímco dole je nasáván ochlazený vzduch skrz nasávací otvor. Vzniká tak oběh vzduchu podobný klasickým radiátorům. Místnost je ohřívána jak skrz dvířka, tak skrz otvory v obestavbě. Výhodou je rychlost ohřevu místnosti, nevýhodou je velký teplotní rozdíl mezi podlahou a vrchní částí místnosti, dochází k víření prachových částic a může dojít i k nepříjemným pocitům průvanu. Po dohoření paliva dochází k rychlému ochlazení.

Vytápění teplovodní

Horké spaliny procházejí skrz teplovodní výměník. Ten je tvořen soustavou trubek, ve kterých proudí voda. Ta je skrz stěnu trubek ohřátá spalinami. Takto ohřátá voda je většinou napojena na centrální nádrž (bojler) a lze ji využít pro ohřev teplé užitkové vody, pro centrální vytápění, nebo pro podlahové vytápění. Místnost je vyřívána skrz dvířka pouze minimálně, protože cílem je co nejvíce energie uložit do vody ve výměníku. Výhodou je možnost energie ohně uložit do vody a tu rozvést do vzdálených částí stavby. Nevýhodou je nutnost rozsáhlejší topenařiny, která zahrnuje i elektřinou poháněná čerpadla. Setkávají se tak tři elementy: oheň, voda, elektřina. Každý složitější systém je více náchylný k chybám.

Vytápění akumulační s prstenci

Horké spaliny procházejí skrz prstence z akumulační hmoty nasazené na kamnové vložce. Akumulační masa odnímá teplo spalinám a akumuluje jej uvnitř sebe. Později začne akumulační masa teplo vyzařovat a předávat do okolí sáláním. Místnost je vyhřívána skrz dvířka a plášť obestavby sáláním. Prstence se používají pro průmyslově vyráběné kamnové vložky, které mají menší prosklení a dosahují vyšších výkonů než klasické krbové vložky. Existují i krbové vložky, na které lze prstence použít pro zvýšenou akumulaci krbové obestavby. Z konstrukčního provedení je zřejmé, že použití prstenců je vhodné u vysokých štíhlých staveb.

Vytápění akumulační s tahy

Horké spaliny procházejí skrz dlouhé tahy z akumulačního materiálu, který teplo spalin odnímá a akumuluje jej. Později dochází k sálání tepla do místnosti skrz plášť. Tento systém se používá pro kamna, jejichž ohniště či kamnové vložky dosahují velmi vysokých teplot. Jde o nejúčinnější a nejkomfortnější systém vytápění. Četnost přikládání může být i co 12 hodin, tedy na dvě přiložení denně lze po celý den vytápět i několik místností. Při hypokaustovém systému lze vytápět i místnosti v patře nad kamnama. Sálavé teplo je pro člověka nejpříjemnější a ze zdravotního hlediska nejpříznivější. Použití kamen je prověřeno staletími a v poslední době se jejich moderní varianta dostává do popředí zájmu lidí.

O nás

Jsme kamnářská firma se sídlem ve Sviadnově u Frýdku-Místku. Zabýváme se výstavbou kachlových kamen, sporáků, krbových obestaveb. Dále zapojujeme i krbová kamna.